JCC: BALKAN WARS / JCC: BALKAN SAVAŞLARI

1/2

The Balkan Wars consisted of two conflicts that took place in the Balkan Peninsula in 1912 and 1913. Four Balkan states defeated the Ottoman Empire in the first war. In the Second Balkan War, Bulgaria fought against all four original combatants of the first war along with facing a surprise attack from Romania from the north. The conflicts ended catastrophically for the Ottoman Empire, which lost the bulk of its territory in Europe. Austria-Hungary, although not a combatant, became relatively weaker as a much enlarged Serbia pushed for union of the South Slavic peoples. The war set the stage for the Balkan crisis of 1914 and thus served as a "prelude to the First World War".

Agenda Item : Open Agenda

Balkan Savaşları, 1912 ve 1913 yıllarında Balkan Yarımadası'nda meydana gelen iki savaştan oluşuyordu. Dört Balkan devleti, ilk savaşta Osmanlı İmparatorluğu'nu yendi. İkinci Balkan Savaşı'nda Bulgaristan, birinci savaşın dört orijinal savaşçısının hepsine karşı savaştı ve Romanya'dan kuzeyden gelen sürpriz bir saldırı ile karşı karşıya kaldı. Çatışmalar, Avrupa'daki topraklarının çoğunu kaybeden Osmanlı İmparatorluğu için felaketle sona erdi. Bir savaşçı olmasa da, Avusturya-Macaristan nispeten genişlemiş bir Sırbistan Güney Slav halklarının birliği için çabaladı. Savaş, 1914 Balkan krizine zemin hazırladı ve böylece "Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcı" oldu.

 

Gündem Maddesi: Açık Gündem

In the Balkan Wars committee, the Ottoman side will speak Turkish while the Balkan side will speak English. (Balkan Savaşları komitesinde Osmanlı tarafı Türkçe, Balkan tarafı İngilizce konuşacaktır.)

Copyrights © 2020 All Rights Reserved by IKLMUN